Perhepäivähoitajana toimiminen

Toimitko yksityisenä perhepäivähoitajana tai oletko kiinnostunut toimimaan?

Olemme koonneet tähän sivulle asioita, jotka on hyvä tietää ja ottaa huomioon toimiessa yksityisenä
perhepäivähoitajana, toimintaa aloittaessa ja jo yrittäjäksi ryhtymistä suunniteltaessa.

TOIMINNAN ALOITTAMISEEN

Ennen toiminnan aloittamista kannattaa ottaa selvää alueen päiväkotien tilanne ja perhepäivähoitajien avoimet hoitopaikat. Onko kysynnässä tilaa uudelle hoitajalle?

Ole yhteydessä kuntasi varhaiskasvatuksen koordinaattoriin / johtajaan sopiaksesi aloituskäynnistä. Tapaamisella katsotaan lupa-asiat (mm.rikosrekisteriote) kuntoon. Tapaamisella sovitaan myös kotikäynnistä joka tehdään kuntasi edustajan toimesta, käynnillä tarkastetaan tilojesi sopivuus varhaiskasvatuspalvelun tarjoajana ja tuottajana.

Kannattaa tutustua omalla alueella toimiviin perhepäivähoitajiin. Heiltä saa arvokasta tietoa alasta, yrittäjyydestä ja alueen hintatasosta.

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus
Varhaiskasvatuslaki
Opetus- ja kulttuuriministeriö – Opetushallitus -Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2022
Oman kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Kunnan varhaiskasvatuksen koordinaattori hyväksyy yksityiset perhepäivähoitajat ja valvoo heidän toimintaansa. Heidän kanssaan sovit aloituskäynnin, jossa arvioidaan henkilön ja tilojen sopivuus toimintaan.

Kaikilta lapsien kanssa toimivilta vaaditaan rikosrekisteriote. Tämän tilaamiseen löytyy ohje oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Yksityinen perhepäivähoitaja määrittää itsenäisenä yrittäjänä omat hoitomaksunsa. Vanhempien hakema yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoitajan tilille ja vanhemmat maksavat hoitomaksuna hoitosopimukseen kirjatun hoitomaksun ja tukien välisen erotuksen eli vanhempien osuuden. Yksityinen perhepäivähoitaja maksaa yrittäjänä työtulostaan ennakkoveroa. Hoitajan verotettavaa tuloa määriteltäessä vähennetään verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukaiset vuosittain vahvistettava hoitokulukorvaus (ruoka, vesi, sähkö, lelut, siivous ym. kulut). Lisäksi voi verotuksessa vähentää isompien hankintojen (kaksostenrattaat, matkasänky ym.) kulut. Ammattikirjallisuus ja ammattiin liittyvä koulutus ovat vähennyskelpoisia. Hoitajan työtulo on siis hoitomaksu-hoitokulut.  Hoitokulut voi myös vähentää kuitteja vastaan, jolloin verottajan ilmoittamaa hoitokulukorvausta ei vähennetä. Tämä vaatii kulujen tarkempaa seurantaa ja hieman enemmän työtä, mutta voi olla jossain tapauksissa edullisempi vaihtoehto.

Yksityiselle perhepäivähoitajalle riittää yksinkertainen kirjanpito tuloista ja menoista.

Hoitajan on ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin saadakseen Y- tunnuksen. Ennakonperintärekisteriin ilmoittaudutaan täyttämällä Y-tunnushakemus (lomake Y3). Lomakkeeseen kirjataan arvioidut työtulot, joista vähennetään hoitokulut.

Yrittäjän Eläkevakuutus (YEL) on lakisääteinen. Se kerryttää eläkettä ja sen perusteella lasketaan mahdolliset Kelan päivärahat (sairas-, äitiys-, työttömyys- ym. päivärahat). YEL-maksu suhteutetaan työtuloihin. Vakuutuksen voi ottaa haluamastaan vakuutusyhtiöstä. YEL- vakuutuksen voit vähentää verotuksessasi.

Lisäksi suositellaan perhepäivähoitajan vastuuvakuutusta. Hoitaja on vastuussa hoitolapsistaan koko hoidossa oloajan ja korvausvelvollinen jos hoitolapselle aiheutuu tai lapsi aiheuttaa vahingon. Vakuutus korvaa myös tilanteissa, joissa voidaan katsoa tapahtuneen hoitajan hoitovirheen.

Jäsenemme saavat aloituspaketista valmiit pohjat ja kattavan ohjeistuksen hoitosopimuksen laadintaan.

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa aloittaville perhepäivähoitajille perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai muun alalle soveltuvan koulutuksen. Koulutuksen puuttuessa on kunnalle esitettävä koulutussuunnitelma viimeistään vuoden päästä toiminnan aloittamisesta.   Tampereen seudun ammattioppilaitos TREDU järjestää Ohjaus- ja kasvatusalan ammattitutkinto koulutusta. Tämä tutkinto antaa valmiuden perhepäivähoitajana toimimiseen. Yksityisillä perhepäivähoitajilla on myös velvoite kouluttaa itseään vuosittain. Tähän sopivia koulutuksia järjestetään eri tahoilla. Eri oppilaitoksilla on nykypäivänä tarjolla suuri määrä webinaareja varhaiskasvatuksen alalta. Pirkanmaan Yksityiset perhepäivähoitajat ry järjestää jäsenilleen koulutusta. Kaupungit järjestävät myös omia koulutuksiaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle myös yksityisellä puolella. Esim. Tampereella järjestetään säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa koulutusiltoja.

Hoitoryhmässä voi olla yhtä aikaa paikalla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta sekä näiden lisäksi yksi osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunkäynnin aloittanut lapsi. Hoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan hoitoryhmään. Yksityinen perhepäivähoitaja voi valita itse asiakasperheet.  Yksityisinä ammatinharjoittajina meitä eivät sido kuntarajat, vaan lapset voivat tulla eri kunnista. Yksityisen hoidon tuen mahdollinen kuntalisä määrittyy kuitenkin lapsen kotikunnan mukaan.

Yksityisten perhepäivähoitajien on toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Tähän löytyy ohjeistukset Aluehallintoviraston (AVI) sivuilta. https://avi.fi/asioi/viranomainen/omavalvonta

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Vardaan tallennettua tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018).

Palveluntuottajalla on velvollisuus informoida asiakasta siitä, miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Tähän on hyvä luoda omaan toimintaan sopiva lomake, jolla informoi asiakkaitaan.
https://www.tietosuoja-asetus.org/

Jäsenenämme saat aloituspaketin, joka sisältää kattavat tiedot näistä asioita ja esim. valmiin hoitosopimuspohjan.

preschoolers-JYU7K59.png

Verotus

Verohallinnon yhtenäistämisohjeiden mukaiset kulukorvaukset:

Vuonna 2023:

  • OSA-AIKAISELTA LAPSELTA 6,77 €/pv
  • KOKOPÄIVÄISELTÄ LAPSELTA 145,60 €/kk
 
 

Vuonna 2024:

  • OSA-AIKAISELTA LAPSELTA 6,66 €/pv
  • KOKOPÄIVÄISELTÄ LAPSELTA 143,20 €/kk

 

Kiinnostuitko?

Lisätietoja ja hoitopaikkavälityksen päivitys pirkanypph@gmail.com


Tutustu perhepäivähoitoon Opetushallituksen sivuilla.

three-kids-wearing-protective-glasses-in-science-l-RTGFW2P.jpg